Rezolucija Vijeća Evrope VAKCINA NIJE OBAVEZNA!

Rezolucija Vijeća Evrope VAKCINA NIJE OBAVEZNA!

Vijeće Evrope odlucilo je 27.januara 2021.,u Rezoluciji 2361/2021, izmedju ostalog, da niko ne smije biti vakcinisan protiv svoje volje i pod pritiskom. U Rezoluciji o vakcinama protiv bolesti kovid-19 se ističe da vakcine moraju biti javno dobro na globalnom nivou i da imunizacija mora biti dostupna svima i svuda.
U dokumentu se posebno naglašava “da je u svim državama važno informisati građane da vakcinacija nije obavezna i da ni na koga ne smije biti vršen politički ili društveni pritisak da se vakcinišu, ukoliko to sami ne žele”. Dodaje se i da “treba obezbjediti da niko ne bude diskriminisan ukoliko nije primio vakcinu, bilo da iz zdravstvenih razloga nije smio da je primi ili nije želeo”.
“Važno je i preduzeti efikasne mjere na vrijeme kako bi se suzbilo širenje dezinformacija u vezi sa vakcinom protiv virusa korona, kao i transparentno informisanje o bezbjednosti vakcine i mogućih neželjenih reakcija, piše između ostalog u Rezoluciji. Ovo se odnosi i na nus-pojave i posljedice koje vakcina može da izazove.
Vijeće Evrope se u dokumentu zalaže za pravednu i pravovremenu raspodjelu vakcina, posebno vodeći računa o rizičnim grupama, kao i za nesmetan rad regulatornih tijela koje treba da ispitaju i verifikuju vakcine, dodajući da je saradnja među državama izuzetna važna.
Ističe se i da su naučnici koji su kreirali vakcinu protiv virusa korona u rekordnom roku učinili nevjerovatnu stvar.

Ovim dokumentom je najvažnija organizacija za zaštitu ljudskih prava u Evropi sada uspostavila međunarodno-pravne smjernice za 47 država članica, Primera radi: diskriminacija na poslu ili zabrana putovanja za nevakcinisane osobe moraju biti isključene. Građani se mogu pozvati na ovaj dokument u bilo kojem pravnom postupku, recimo sa poslodavcem, organima vlasti…

Leave a Reply

Your email address will not be published.